Partnertoeslag? Wat is dit? Vind hier het antwoord!

partnertoeslagPartnertoeslag: een verouderde regeling voor oudere mensen

Partnertoeslag heeft betrekking op de AOW-regeling in Nederland.
AOW staat voor ‘Algemene Ouderdomswet’. Met deze wet wordt het basispensioen geregeld, waar iedere inwoner en voormalige inwoner van Nederland recht op heeft wanneer de AOW-leeftijd is bereikt. Aangezien de AOW-leeftijd momenteel stapsgewijs omhoog wordt gebracht, verschilt deze ook aan de hand van het geboortejaar. Momenteel is de AOW-leeftijd 65 jaar, in 2022 zal deze verhoogd zijn naar 67 jaar en drie maanden.

Wat is partnertoeslag? En wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?
Je vind deze informatie op deze pagina.

Wat is partnertoeslag en wat heeft ze met de AOW te maken?

De AOW is in 1957 in het leven geroepen om sociale zekerheid te bieden aan ouderen. Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, heb je recht op een uitkering.
Deze wordt gefinancierd via het omslagstelsel, waarbij iedereen verplicht wordt tot het betalen van een premie. Vanuit deze gezamenlijke spaarpot worden de uitkeringen van de AOW betaald.

Stel nu dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Bovendien woon je ook nog samen. Je krijgt dan een lagere uitkering dan iemand die alleen leeft. Dit lijkt echter onredelijk als jouw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en een relatief laag inkomen heeft. Voor deze gevallen wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een speciale AOW-toeslag voor de partner uitgekeerd, beter bekend als de partnertoeslag.

Aanslag op de partnertoeslag

In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!
Door de wetswijzigingen in de AOW wordt er sinds 1 april 2015 geen partnertoeslag meer toegekend. Deze afschaffing betekent echter niet dat iedereen die op dat moment al toeslag voor de partner ontving, deze nu niet meer zal krijgen.

Wie de toeslag al kreeg, kan deze dus behouden mits aan bepaalde voorwaarden gehouden wordt. Wanneer je niet meer aan deze voorwaarden voldoet, wordt de toeslag permanent stopgezet.

Dit betekent overigens ook dat wanneer je voorheen niet aan de voorwaarden voldeed, maar nu wel, je alsnog geen recht hebt op partnertoeslag. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de partner in inkomsten omlaag is gegaan waardoor er in de oude situatie wel een recht op toeslag had bestaan.

Voorwaarden

Zoals gezegd zijn er verschillende voorwaarden waarop gelet moet worden om de partnertoeslag te kunnen behouden. Zo moet de partner de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, en geen inkomen of een inkomen aan de ondergrens hebben.

Iemand wordt gekwalificeerd als partner wanneer het de echtgenoot is of de geregistreerde partner, maar ook wanneer je samenwoont kan je spreken van een partner. Dit partnerschap moet dan bovendien voor 1 januari 2015 zijn ingetreden.

Bovendien kan je niet naar ieder willekeurig land verhuizen en het recht op de partnertoeslag behouden. Met welke landen afspraken zijn gemaakt en verdere uitzonderingen op de regels kan je vinden op de officiële website van de SVB.In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!