Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag?

hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslagHoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag?

Hoeveel je mag verdienen voor huurtoeslag is voornamelijk afhankelijk van de woonsituatie. Of je samen of alleen woont is dus van belang.

Wat betreft de door de belastingdienst onderscheiden leeftijdscategorieën is er geen verschil zichtbaar bij de inkomensgrenzen van de eerste drie groepen, dus van mensen onder de 18 jaar, mensen tussen de 18 en de 22 jaar en mensen van boven de 22 jaar die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Voor mensen met een AOW-uitkering bestaat er een klein onderscheid in de inkomensgrens ten opzichte van de eerste drie groepen, zoals je dadelijk zal zien.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat er allemaal onder dit inkomen valt.

Hieronder lees je precies hoeveel je mag verdienen voor huurtoeslag!

Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag?

Wat is jouw inkomen eigenlijk?

In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!

Voor het berekenen van de huurtoeslag en om te kunnen zien of je hier überhaupt voor in aanmerking komt wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd toetsingsinkomen.
Dit komt in feite neer op je jaarinkomen, dat uit drie onderdelen kan bestaan:

  • Binnenlands inkomen. Dit is het inkomen wat je in Nederland verdient.
  • Buitenlands inkomen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer je een buitenlandse werkgever hebt en in het buitenland werkt.
  • Vrijgesteld inkomen. Bij sommige beroepen, bijvoorbeeld bij internationale organisaties zoals de VN, gelden internationale bepalingen waardoor over dit inkomen geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Je wordt dan dus vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Het totaal van deze inkomens is dus jouw jaarinkomen en ook gelijk jouw toetsingsinkomen. Op basis van dit inkomen wordt berekend of je met jouw inkomen recht hebt op huurtoeslag en hoe hoog de toeslag is waar je recht op hebt.

Een aandachtspunt is dat bijzonder inkomen niet wordt meegerekend in het toetsingsinkomen.

Vergeet dit niet aan te vragen, want een lager toetsingsinkomen kan leiden tot een hogere toeslag. In welke gevallen dit aangevraagd kan worden en hoe deze aanvraag werkt, kan je vinden op de website van de belastingdienst. Op deze website kun je tevens een proefberekening doen om uit te vinden of u voor huurtoeslag in aanmerking komt.

Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag?

Zoals gezegd, moet jouw inkomen onder een bepaalde grens liggen om recht te hebben op huurtoeslag. Om het overzichtelijk te houden is hieronder onderscheid gemaakt tussen mensen onder de AOW-leeftijd (de eerste drie leeftijdscategorieën) en mensen die de AOW-leeftijd al hebben behaald.

Mensen onder de AOW-leeftijd mogen een maximaal jaarinkomen van €22.200 hebben wanneer ze alleen wonen. Als ze samenwonen is het maximale jaarinkomen €30.150.
AOW’ers mogen eveneens een maximaal jaarinkomen van €22.200 genereren wanneer ze alleen zijn. Wanneer ze samenwonen ligt het maximale inkomen iets hoger dan bij de vorige groep, namelijk €30.175.

Voor de duidelijkheid, je hebt recht op huurtoeslag wanneer je jaarinkomen lager is dan deze bedragen. Wanneer je jaarinkomen hoger is, kom je hiervoor niet in aanmerking.
In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!