Drempel huurtoeslag, Wat is dit? Vind hier antwoord op deze vraag!

drempel huurtoeslagDrempel huurtoeslag.

Huurtoeslag ontvang je zodra jouw inkomen of vermogen onder een bepaalde grens ligt. Onder deze grens zou je volgens de overheid niet of nauwelijks in staat zijn om de huur van je huis te betalen en daarnaast de nodige kosten voor bijvoorbeeld boodschappen of kleding te kunnen dekken. Om tegemoet te komen betaalt de overheid daarom een gedeelte van jouw huur. Wel geldt dat je deze toeslag, net als alle andere toeslagen, slechts ontvangt indien je haar aanvraagt.

Wat is dan de drempel huurtoeslag?

Je vind het antwoord op deze pagina.

Wat is de drempel huurtoeslag?

In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet je dus aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele van deze voorwaarden zijn van financiële aard en zijn hierboven al even kort benoemd. Het gaat hier om het inkomen en om het vermogen. Hier kan nog een derde aan worden toegevoegd: de huurprijs.

Inkomen

Wanneer het inkomen een bepaalde ondergrens heeft bereikt, is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Deze ondergrens verschilt echter wel als iemand alleen verdient ten opzichte van een gezamenlijk inkomen. De ondergrens is momenteel €22.100 voor een alleenverdiener en €30.000 voor een gezamenlijk inkomen. Als het inkomen boven de ondergrens uitkomt, heb je als huurder geen recht meer op huurtoeslag. Voor meer informatie over het inkomen in verband met de huurprijs verwijs ik je graag door naar de pagina ‘Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag’.

Vermogen

Het vermogen is ook van belang voor het al dan niet toekennen van huurtoeslag. Het vermogen bestaat uit gespaard en belegd geld, dus box 3 van de inkomstenbelasting. Momenteel mag het vermogen niet meer dan €24.437 per inwoner bedragen. Zodra het vermogen hoger ligt, vervalt het recht op huurtoeslag.

Huurprijs

De belastingdienst maakt onderscheid tussen vier leeftijdscategorieën. De eerste categorie betreft jongeren onder de 18 jaar. Per definitie moet je ouder dan achttien zijn om huurtoeslag te ontvangen, echter wordt er in drie gevallen een uitzondering gemaakt: Wanneer je gehuwd of geregistreerd partner bent, wanneer beide ouders overleden zijn en wanneer je een kind hebt. De huur mag dan tussen de €231,89 en €409,92 betreffen om recht te hebben op huurtoeslag. Wanneer je een kind hebt mag de huurprijs maximaal €710,68 bedragen. Voor de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar gelden dezelfde bedragen.

De categorie van 23 tot aan de AOW-leeftijd heeft als huurprijs een minimum van €231,89 en een maximum van €710,68. Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt de laatste leeftijdscategorie. In deze categorie ligt het minimum op €230, 05 en het maximum eveneens op €710,68. Samenwonend ligt dit voor hen net iets anders, dan moet de huurprijs tussen de €228,24 en de €710,68 zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.
In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!