Betaling toeslagen 2017, wanneer vinden deze plaats?

Betaling toeslagen 2017Betaling toeslagen 2017? Wanneer worden dit jaar de toeslagen betaald?
In principe worden de toeslagen in maandelijkse termijnen overgemaakt naar je bankrekening. Afhankelijk van onder andere het bedrag kan het echter ook niet per maand, maar per jaar gebeuren.
Dit is het geval wanneer het bedrag tussen de €24 en de €60 valt. Onder €24 wordt echter niks uitgekeerd. Ook wanneer meerdere bedragen uit vorige perioden worden aangevraagd, zal dit bij elkaar worden opgeteld en als één bedrag worden uitgekeerd.

De betaling toeslagen 2017 vinden plaats op:

Maandelijkse betalingen

In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!
De maandelijkse uitbetaling ontvang je telkens de maand van te voren op de twintigste dag. Aangezien je dus op 20 februari geld krijgt voor de maand maart, moet dit geld als een voorschot worden beschouwd. Wanneer de twintigste dag in het weekend of op een feestdag valt, zal de eerstvolgende werkdag worden betaald. In 2017 heeft dit tot gevolg dat je de maand juni op 22 mei uitbetaald zal krijgen, en de maand september op 21 augustus.

De belastingdienst heeft met de verschillende banken in Nederland de afspraak gemaakt dat deze banken ervoor zorgen dat het geld dezelfde dag nog op jouw rekening zal staan. Wanneer je bij de ING zit kan je de toeslag op een vroeger tijdstip op de dag verwachten dan bij andere banken. Hierdoor heb jij de garantie dat jouw geld op tijd binnen zal komen.

Je eigen toeslagen beheren

Via de belastingdienst kan je met je DigiD inloggen bij ‘Mijn toeslagen’. Hier vindt je onder andere de definitieve berekeningen van al je toeslagen, evenals de toeslagen die je tot dusver heeft ontvangen.

Op deze manier heb je dus een duidelijk overzicht van de betaling toeslagen 2017, en kan je de gang van zaken controleren wanneer je denkt dat dit nodig is. Ook is hier het bankrekeningnummer zichtbaar van de rekening waarop de betaling van de toeslagen is gestort.

Terugbetalen

Er zijn verschillende redenen waarom de belastingdienst een terugbetaling kan eisen aan het einde van het jaar. De meest voorkomende oorzaken zijn onder andere dat het geschatte jaarinkomen lager lag dan het werkelijke jaarinkomen waardoor de toeslag over een te laag inkomen is berekend, maar ook als er minder gebruik is gemaakt van de kinderopvang dan is opgegeven of het aantal werkuren te laag is in relatie tot de opvanguren kan een terugbetaling worden gevorderd door de belastingdienst.

Uit bovenstaande voorbeelden wordt meteen duidelijk dat de gegevens waarover jouw toeslag berekend wordt niet alleen afhankelijk is van de informatie die jij geeft, maar dat de belastingdienst ook gegevens verzamelt van bijvoorbeeld jouw werkgever of de kinderopvang.In 3 simpele stappen toeslagen aanvragen? Klik hier!